zajímavosti obce

Categories:
 • Pochod proti úložišti

  Pochod proti úložišti

  Pochod proti úložišti jaderného odpadu.

  více

 • Nová čistička odpadních vod

  Nová čistička odpadních vod

  V obci proběhla výstavba kanalizace v roce 2010 a vše je svedeno do místní čističky odpadních vod, která od roku…

  více

 • Obecní úřad

  Obecní úřad

  Sídlo obecního úřadu se nachází na adrese Světce č.p. 15 s úředními hodinami každou středu od 17:30 do 19:00 hodin.

  více

 • Rekonstrukce hostince Světce

  Rekonstrukce hostince Světce

  V současné době probíhá rekonstrukce obecního hostince a to zejména ve výstavbě sociálního zařízení. Dále pak v opravě střešní krytiny.

  více

 • Obecní hřiště

  Obecní hřiště

  Místní multifunkční hřiště bylo vybudováno za pomoci podpory z POV v několika etapách. Toto hřiště slouží k sportovnímu využití široké…

  více