ZDECHŮV MLÝN

Zdechův mlýn, jinak zvaný také Půlpytlův, je vodní mlýn v obci Světce. První písemná zmínka o mlýně pochází z roku 1255. V průběhu historie se zde vystřídalo množství majitelů a mlýn byl několikrát zcela přestavěn. Nejvýznamnější mlynářské rody byly Zdechů a Půlpytlů, podle nichž dostal objekt název.

Voda pro mlýn byla přivedena dlouhým náhonem od Deštenského potoka cca 1,2 km.

Byla zde 2, později 3 celodřevěná vodní kola na vrchní vodu o ∅ 2,7 metru, dvě pro mlýn, jedno pohánělo pilu vedle. V 1. pol. 20. stol. samostatně namontována turbína typu Bánki pro pohon osvětlovacího dynama. Původně zde bylo jedno, později pak dvě obyčejná kamenná mlecí složení. Před rokem 1915 a v letech následných technologie modernizována - osazena starší válcová mlecí stolice a ostatní mlýnské stroje (loupačka, hranolové vysévače, ssavka, reforma, koukolník – trieur, tarár se žejbrem, kapsové dopravníky, pohon doplněn převody a transmisemi).

Mlýn je kompletně dochován se strojní technologií z let 1890 – 1924. Unikátní je zde především válcová mlecí stolice fa J. Hübner a K. Opitz - Pardubice z roku 1890, ssavka, mlýnská hranice aj.

Nyní je objekt přístupný jako muzeum strojů a mlynářství, zpravidla po dohodě s majitelem.

Historie

   • Zdechův mlýn od r. 1255 až do r. 1486.
   • Od roku 1633 do r. 1853 Půlpytlův. Pak mlýn prodán Vojtěchu Pakostovi.
   • R. 1685 prodal mlýn Martin Tkadlec Matěji Čejnů z čp. 36.
   • V letech 1853 - 1858 byl mlýn Vojtěcha Pakosty z Deštné (otec básníka).
   • R. 1858 majitelem František Veselý z Rynárce od Pelhřimova.
   • 1859 Jan Málek z Proseče.
   • Po r. 1860 – požár mlýna?
   • 1879 -96 Josef a Kateřina Vondráčkovi.
   • 1890 - 95 František Souhrada. Polovinu prodal Václavu Mikšovi a ten ji přestavěl na hospodu čp. 14.
   • 1895 až 1904 Rudolf Houdek z Kamenice.
   • 1904 až 1906 Rudolf Šamal s Annou, dcerou J. Nováka z Babína.
   • Od r. 1906 mají postupně mlýn Camrdovi.
   • Mlýn v 1. čtvrtině 20. století modernizován na válcový strojní, byla zakoupena již starší válcová stolice, jenž nahradila původní mlecí kameny, dále pak loupačka a ostatní mlýnské stroje. Přestavěna byla i pila - osazena katrem místo tzv. jednušky.
   • První mlynář z rodu Camrdů zde byl Petr.
   • Později, spolu s Karlem zde mlel i jeho bratr Bedřich C., ten se mlynářskému řemeslu věnoval nejvíce, protože Karel provozoval k tomu ještě řemeslo truhlářské.
   • Poslední mlynář, Karel Camrda mlel až do r. 1960. Dále mlel ve mlýně v Mnichu a v Samosolech, také pracoval ve sklárně ve Včelničce v expedici skla. Zemřel v r. 1993.
   • Pavel C. pak dostal pilu, (zachovaná, dodnes provozuschopná).
   • Posledním majitelem mlýna z rodu Camrdů byl Milan, který ho prodal rodině Veverků v r. 2009. Tragicky zahynul 22. června 2010 při nehodě.
   • Od r. 2009 je mlýn D. Veverkou citlivě rekonstruován a restaurován pro muzejní účely.
   • Po první světové válce měl původní Zdechův mlýn 3 popisná čísla...
    • čp. 37 malá chaloupka u Podrázkých
    • čp. 14 hostinec Václava Mikše, pak Jana Čejny
    • čp. 13 mlýn Petra a Karla Camrdy

 

 

Comments are closed.