obec SVĚTCE oficiální stránky obce

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Historie obce

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255. Byl jí záznam pana Vítka z Jindřichova Hradce v latinské listině sepsané dne 1. prosince téhož roku s Řádem německých rytířů při výměně dvou oujezdů - Strmilov a Děbolín - za 10 lánů u vsi Světce. Oujezd byl panský statek s několika domy poddaných. Tou dobou byl v činnosti mlýn, který byl poháněn vodou z hluboké nádrže pod kovárnou čp. 15. Mlýn sousedil s Mikšovou hospodou čp. 15. Tato dvě popisná čísla tvořila v roce 1255 nejstarší část Světců, celkem tvořilo obec Světce 10 selských domů. Dříve byl na Světeckém potoce (dnes Dírenský potok) brod - jediné překročitelné místo v rozsáhlé močálovité krajině. Tudy přes Světce vedla starodávná stezka mezi hrady jižních Čech, z Jindřichova Hradce na Chýnov (vznikl roku 983), Choustník (1282) a na Prahu.

Mapa 19. století - Obec Světce

Původ názvu obce

Členové Řádu německých rytířů vybudovali někdy mezi lety 1240 a 1255 poustku (dřevěné stavby) jako jejich provizorní sídlo. Podle archiváře Františka Teplého si zde postavili i kapli. Obyvatelé vsi i okolních obcí začali světeckou poustku podle obrazu svatého v kapličce (nejspíš sv. Ottona) začali nazývat U svatého, U světce, původně latinsky Ad Sanctum, německy Beim Heiligen, a z toho vznikl název obce. Místo jednotného "ten světec" se však časem začalo užívat pomnožného "ty Světce".

S velkou jistotou můžeme říci, že toto místo bylo obydleno už dříve. Přes Černovický potok – kdysi se mu říkalo Deštenský – vedla důležitá stezka. Spojovala panství jihočeského rodu Vítkovců, jednoho z nejmocnějších českých rodů, se sídlem českých králů – s Prahou.

Jak vypadala okolní krajina? Představte si mokřady, bažiny, řídký listnatý les, mechy, vysokou hustou trávu. Kde byla půda pevnější, stály samoty, roubené chalupy. Na větších kopcích (třeba na nedalekém Choustníku) byly hrady, částečně z kamene, částečně s dřevěnými palisádami. Na jiných vrších (nedaleké Čertovy kameny na vrchu Čihadlo) byly už jen zbytky strážních věží ze starších dob.

Každý kus půdy měl ve středověku svého majitele – šlechtického pána. S půdou vlastnil i osudy lidí, kteří na ní žili. Místní obyvatelé byli jeho poddaní. Původně byli místní lidé poddanými Vítkovců, té části rodu, které patřil Jindřichův Hradec.

Za panování krále Přemysla Otakara II. přišli do země křižáci, členové Řádu německých rytířů. Byli to vlastně mniši, muži, kteří zasvětili svůj život Bohu. Sloužili mu nejen modlitbou, na severovýchodních územích Evropy ohněm a mečem šířili křesťanství v zemi Prusů. Tam po jejich boku bojoval i český král a pozval k nám jejich zástupce.

U nás nebylo zapotřebí šířit křesťanství, Češi tehdy věřili v Krista už 500 let. Bylo však potřeba lépe zabydlet krajinu, lépe využívat její bohatství, vysušit močály, postavit města. A to právě Němečtí rytíři uměli, mezi mnichy byli vzdělaní muži, dnes bychom řekli geologové, kartografové, urbanisté a architekti.

V jižních Čechách objevili kopec, kde bylo možné těžit stříbro – ve 13. století velmi ceněný kov, vzpomeňme třeba na bohatou Kutnou Horu. Poblíž toho kopce rytíři založili jakýsi „základní tábor“, bylo to právě tady u potoka. Zanechali tu malý počet svých průzkumníků, aby dál bádali. Pro místní lidi byli tito mniši poustevníky. Zarostlí mlčenliví muži, kteří se věnovali záhadným činnostem...Postavili si u brodu přes potok kapličku a do ní postavili obraz světce, kterého uctívali: svatého Ottona, biskupa, který pokojnou cestou šířil Kristovo učení v Pobaltí.

Svatý Ottona - Obec Světce

Rytíři poustevníci ale nemohli kutat na cizích pozemcích, na půdě Vítkovců. Proto s nimi velmistr Německého řádu vyměnil oblast kolem stříbronosného kopce za jiné pozemky. A to je právě ta první písemná zmínka o obci Světce, o brodu, o mlýnu, o rytířích – z roku 1255.

Časem se ukázalo, že stříbrná žíla není dost vydatná. Rytíři se z údolí potoka vytratili. Zůstala jen kaplička s podobou světce. A podle ní se tak začalo místu říkat: U Světce. Světce...Tahle kaplička není původní, byla postavena v 19. století. Přesto  je pokračováním 760 let staré historie.

Letecká mapa z roku 1950-55 - Obec Světce

 

Zdechův mlýn - historická fotografie